GHRP-2 Nedir ?

GHRP-2 Nedir ?

İnsanlarda bilinen sentetik GH uyarılarının ailesinden en güçlü olanıdır ve endojen ghrelin reseptörü vasıtasıyla etki eder (12). Bu reseptörler hem hipotalamusta hem de hipofizde tanımlandığından, GHRP-2 hareketi hipofiz ile sınırlandırılamaz.
Önceki veriler, Chihara’nın son çalışmaları tarafından doğrulanmıştır. , Sağlıklı gönüllülerde yaşa, cinsiyete ve obeziteye bağlı olmaksızın doza bağımlı ve spesifik bir GH salımını önermektedir (13) ve GHRP-2 ile GHRH kombinasyon testlerinin sonuçlarını desteklemektedir (14). ‘GHRP – 2 de Karaciğer üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir ve bir anti-inflamatuar etki. Bunlar, kas sentezi ve iyileşmeyi içeren deneyler için en önemli özelliklerdir. Bir ghrelin reseptör agonisti olan büyüme hormonu (GH) salgılayan peptit-2’nin (GHRP-2) anti-inflamatuar bir etkiye sahip olduğu bildirildi. Bu GH sekresagogunun, LPS ile tedavi edilen sıçanlarda karaciğer hasarını zayıflatıp azaltmadığını araştırdık. Wistar farelerine aynı anda (ip) LPS (1 mg / kg) ve / veya GHRP-2 (100 mikrogram / kg) enjekte edildi.
Aspartat ve alanin transaminazların serum düzeyleri karaciğer hasarının bir indeksi olarak ölçüldü. Dolaşan nitritler / nitratlar ve hepatik IGF-I ve TNF-alfa, GHRP-2 eylemlerinin muhtemel aracıları olarak değerlendirildi. LPS, transaminazların ve nitritlerin / nitratların serum seviyelerini arttırdı. Dahası, LPS hepatik TNF-alfa’yi artırdı ve hepatik IGF-I mRNA’larını düşürdü. GHRP-2 uygulaması, in vivo transaminazlar, nitritler / nitratlar, TNF-alfa ve IGF-I üzerindeki LPS etkilerini zayıflatmıştır.
Açlık, hem araç sıçanlarında hem de LPS enjekte edilen sıçanlarda transaminazların, serum nitritlerin / nitratların ve hepatik TNF-alfa mRNA’nın serum düzeylerini değiştirmediğinden, bu GHRP-2 etkisinin gıda alımındaki değişikliklerden kaynaklandığı görülmemektedir. GHRP-2’nin doğrudan karaciğer üzerinde etkili olup olmadığını aydınlatmak için, hepatositlerin ve parasız hücrelerin kültürleri ve izole edilmiş hepatositlerin monokültürleri, LPS ve GHRP-2 ile inkübe edildi. Ghrelin reseptör agonisti transaminazlarda ve nitrit / nitrat salınımında TNF-alfa mRNA’da ve artmış IGF-I mRNA’da hepatositlerin ve parasız hücrelerin kültürlerinden endotoksin tarafından indüklenen bir artışı önledi, ancak monokültürlerden değil. Özetle, bu veriler GHRP-2’nin IGF-I, TNF-alfa ve nitrik oksit tarafından aracılık edildiği düşünülen LPS enjekte edilen sıçanlarda karaciğer üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Verilerimiz ayrıca GHRP-2’nin karaciğerdeki anti-inflamatuar etkisinin parasız hücreler üzerine uygulandığını da göstermektedir. “GHRP 2, test deneklerinde GH üretimini uyarmada çok etkili olduğunu göstermiştir. Pik konsantrasyonları yaklaşık 15 dakika içinde ve uygulama sonrası 60 dakikadan daha uzun olmayan kısa bir yarılanma ömrüne sahiptir. İnsanlarda etkili dozajlar 100mcg ila 3mcg / Kg arasında değişir ve hem erkekler hem de kadınlar için eşit derecede etkili olduğunu gösterir.
No votes yet.
Please wait...
Share this...
Share on Facebook0